Yazılım Geliştirici Ekosisteminin 2021 Yılındaki Durumu

Bu rapor, JetBrains tarafından yürütülen beşinci yıllık Yazılım Geliştirici Ekosistem Anketi'nin toplu sonuçlarını içerir. 183 ülke veya bölgeden 31.743 geliştiricinin katılımıyla hazırlanan bu rapor, geliştirici topluluğuna dair genel bir tablo elde etmemizi sağlamıştır.

Teknoloji endüstrisinde en yeni trendler aşağıda listelenmiştir. Bunlar arasında araçlar, teknolojiler, programlama dilleri ile ilgili ilgi çekici bilgiler ile programlama dünyasının farklı yönleri yer almaktadır.


Önemli Kazanımlar

JavaScript, en popüler dildir.

Python, Java'ya kıyasla genel kullanım açısından daha popülerdir. Java ise ana dil açısından Python'a kıyasla daha popülerdir.

Geliştiricilerin benimsemeyi veya geçiş yapmayı planladıkları başlıca 5 dil Go, Kotlin, TypeScript, Python ve Rust'tur.

Geliştiricilerin 2021'de öğrendikleri başlıca 5 dil JavaScript, Python, TypeScript, Java ve Go'dur.

Ruby, Objective-C ve Scala'nın popülerliği son 5 yıl içinde düşmüştür.

En hızlı gelişen 5 dil Python, TypeScript, Kotlin, SQL ve Go'dur.

Katılımcıların büyük bir kısmı (%71'i) web arka ucu için geliştirme yapmaktadır.

Programlama dilleri

Hangi programlama dilini/dillerini düzenli olarak kullanıyorsunuz?

Programlama dillerinin son 5 yıl içindeki popülerliği.

Line chart: Popularity of programming languages over the last 5 years

Anket metodolojisinin farklı yönleri sürümler arasında değişebilir. 2021'de coğrafi kapsamımızı genişlettiğimiz için bazı dillerin katılım oranı değişti. Örneğin, PHP oranı %3 daha yüksek iken Python ve Java yeni bölgelerde daha önceki ankete dahil edilen ülkelere kıyasla biraz daha düşüktür.

Ana programlama diliniz hangisidir?

3 veya daha az dil seçin

Önümüzdeki 12 ay içerisinde başka bir dili/dilleri kullanmayı veya başka bir dile/dillere geçmeyi düşünüyor musunuz? Yanıtınız evet ise, hangisi/hangileri?

Birincil dillere göre

Yazılım geliştirme ortamınız/ortamlarınız için hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?

5 yılı aşkın süredir geliştiricilerin işletim sistemi konusundaki tercihleri de sabittir.

Yerel geliştirme için Windows Subsystem for Linux (WSL) kullanıyor musunuz?

Bu soru, işletim sistemi olarak Windows kullanan tüm katılımcılara gösterilmiştir.

Hangi cihaz platformları için geliştiriyorsunuz?

Ne tür yazılımlar geliştiriyorsunuz (ister profesyonel, ister kişisel amaçlı olmak üzere tüm programlama dillerindeki uygulamalar dahil)?

Hangi tür faaliyetlere katılıyorsunuz?

Ne tür yazılımlar geliştiriyorsunuz?

Ana dile göre

Hangi cihaz platformları için geliştiriyorsunuz?

Ana dile göre

Programlama dillerinin popülerliği

Bölgeye göre

Belirli bölgelerde popüler olup bu tabloda listelenmeyen diller şunlardır: Delphi, Brezilya'daki geliştirici popülasyonunun %3'ü tarafından kullanılan ana dildir. Ruby (%9), Swift (%6) ve Scala (%4) Japonya'da oldukça popülerdir.

Cinsiyet ve geliştirme

Hangi tür faaliyetlere katılıyorsunuz?

Cinsiyete göre

"Diğer" seçeneğinde cinsiyetsiz, genderkuir veya cinsiyet normlarına uymayan seçenekleri ile "Kendiniz ekleyin" ve "Belirtmeyi tercih etmiyorum" seçenekleri de yer almaktadır. Örnek grup, güvenilir sonuçlar elde edilebilecek kadar geniş değildi.

Kadın geliştiriciler, erkeklere göre veri analizi, makine öğrenimi ve UX/UI tasarımı ya da araştırması alanlarıyla daha çok ilgilenmektedir. Altyapı geliştirme ve DevOps uygulamaları, sistem yönetimi ya da Dağıtım sistemleriyle ilgilenen kadın geliştiricilerin oranı erkeklere göre daha azdır.

Cinsiyet dağılımı

Bölgeye göre

Profesyonel kodlama deneyimi

Cinsiyete göre

Teknoloji sektöründeki çeşitlilik genç geliştiriciler arasında gittikçe artmaktadır.

Projelerinizde hangi platformları hedefliyorsunuz?

Bu soru, yalnızca masaüstü platform geliştiren katılımcılara gösterilmiştir.

Diller

İş yerinizde hangi dilde konuşuyorsunuz?

Bölgelere göre çalışma dili olarak İngilizceyi tercih etme oranı

Evde veya arkadaşlarınızla işte kullandığınız jargonu kullanıyor musunuz?

Aileniz ve arkadaşlarınızla hangi dilde konuşuyorsunuz?

Geçiş

Göç alma oranı

Göç alma oranı = Farklı bir bölgede doğup başka bir bölgede çalışan insan sayısının o bölgede çalışan tüm insan sayısına oranıdır

Göç verme oranı

Göç verme oranı = Bir ülkede doğup farklı bir ülkede çalışan insan sayısının o ülkede doğan tüm insan sayısına oranıdır

Maaş

Bonuslar hariç, yıllık net maaşın (vergi düşüldükten sonra) ABD doları cinsinden ortanca değeri

Bölgelere göre

İş rolüne göre maaş

Doğru aracı bulun

Teknolojinizi seçin

Seçin

İhtiyaç duyduğunuz aracı indirin

Seçin
Ücretsiz deneyin

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz!

Raporumuzu faydalı bulduğunuzu umuyoruz. Bu raporu arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla paylaşın.

Gelecekteki JetBrains anketlerine katılmak

By submitting this form I agree to the JetBrains Privacy Policy

Eğer herhangi bir soru ya da öneriniz varsa, bizimle surveys@jetbrains.com adresinden temasa geçebilirsiniz.